Kelio įrengimas frezuotu asfaltu

Klientas kreipėsi pas mus dėl kelio nelygumų. Lyjant buvo neįmanoma važiuoti keliu: balos, duobės, purvas, pravažiuoti buvo sunku. Klientas bandė taisyti kelią pats, atvežant žvyro ir skaldos, pralyginant su „BobCat‘u“. Lyjant duobės atsirasdavo vėl.

Apžiūrėjus kelią, pamatėme, kad blogai suformuoti nuolydžiai. Pigiausias būdas ištaisymui šitoje situacijoje, buvo pakeisti kelio nuolydį. Padaryti kelią dviejų šlaitų ir su statesniu kampu. Įvertinus situaciją, paaiškėjo, kad kelio pasluoksnių pakankamai tam, kad nereikėtų atvežti papildomų medžiagų.

Suformavus kelio profilį, priėjome prie kito darbo etapo – tankinimo. Tankinimas turi būti padarytas itin kruopščiai. Viršutinį sluoksnį keliuko nusprendėme padaryti iš frezuoto asfalto. Pagal kainos santykį prilygsta akmens skaldai, pvz. 0-45 frakcijos. Mūsų manymu frezuotas asfaltas geriau sukimba negu akmens skalda ir ne taip greitai atsiranda duobės. Aišku jeigu darbo metu buvo laikantis teisingos technologijos. Paprastai neužtenka atvežti frezuoto asfalto ir pralyginti su „BobCat‘u“. Dažniausiai, tai yra išmesti pinigai.

Norime parodyti darbų eigą mūsų prezentaciniame filmuke: